ยุคที่ 1

ยุคอาคารสงเคราะห์เมื่อแรกสร้าง และแรกเริ่มวางผังเมือง

โฉนดที่ดินเก่า
สภาพทุ่งนา
อาคารให้เช่า ซอยรางน้ำ
อาคารให้เช่า ซอยรางน้ำ
×ยุคที่ 2

ยุคของอาคารสงเคราะห์

กรุงเทพฯในปี 2493
กรุงเทพฯในปี 2499
กรุงเทพฯในปี 2493
กรุงเทพฯในปี 2493
กรุงเทพฯในปี 2500
บรรยากาศวันเปิด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
โครงการพิบูลเวศม์ (พ.ศ. 2497)
โครงการพิบูลเวศม์ (พ.ศ. 2497)
โครงการพิบูลวัฒนา (พ.ศ. 2499)
โครงการพิบูลวัฒนา (พ.ศ. 2499)
โครงการพิบูลวัฒนา
โครงการทุ่งมหาเมฆ (พ.ศ. 2501)
×ยุคที่ 3

ยุคเอกชนตอกหมุดหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กรุงเทพฯในปี 2503
กรุงเทพฯในปี 2505
กรุงเทพฯในปี 2506
กรุงเทพฯในปี 2506
กรุงเทพฯในปี 2509
กรุงเทพฯในปี 2511
โครงการแฟลตดินแดง
โครงการแฟลตดินแดง
โครงการแฟลตดินแดง
โครงการแฟลตดินแดง
โครงการแฟลตห้วยขวาง
หมู่บ้านมิตรภาพ (พ.ศ. 2509)
×ยุคที่ 4

ยุคการเคหะแห่งชาติ เพื่อวาระแห่งชาติด้านที่อยู่อาศัย

กรุงเทพฯในปี 2512
กรุงเทพฯในปี 2515
กรุงเทพฯในปี 2518
การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2516
อาคารการเคหะแห่งชาติ
โครงการแฟลตบ่อนไก่
โครงการหมู่บ้านการเคหะคลองจั่น
โครงการแฟลตคลองเตย
โครงการแฟลตท่าทราย
โครงการแฟลตท่าทราย
โครงการแฟลตท่าทราย
โครงการหมู่บ้านบัวขาว
×ยุคที่ 5

ยุคบ้านเพื่อการพึ่งพาตนเอง

โครงการ Site and Service การเคหะทุ่งสองห้อง
โครงการ Site and Service การเคหะทุ่งสองห้อง
โครงการ Site and Service การเคหะทุ่งสองห้อง
โครงการเมืองใหม่บางพลี
โครงการเมืองใหม่บางพลีในอดีตและปัจจุบัน
โครงการหมู่บ้านประชานิเวศน์
โครงการหมู่บ้านประชานิเวศน์
โครงการหมู่บ้านประชานิเวศน์
โครงการหมู่บ้านประชานิเวศน์
โครงการรามอินทรา
โครงการหมู่บ้านจัดสรรหนองหอย
โครงการหมู่บ้านจัดสรรหาดใหญ่
×ยุคที่ 6

ยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ การลงทุนเฟื่องฟู อสังหาฯ เติบโต

โครงการครู-เมืองทอง ปัจจุบันคือ ป๊อบปูล่าคอนโดมิเนียม
โครงการครู-เมืองทอง ปัจจุบันคือ ป๊อบปูล่าคอนโดมิเนียม
โฆษณาโครงการแฟลตปลาทอง
โครงการแฟลตปลาทอง
โครงการแฟลตปลาทอง
โครงการแฟลตปลาทอง
โครงการเคหะชุมชุน นนทบุรี
โครงการศุภาลัยเพลส สุขุมวิท 39
×ยุคที่ 7

ยุคต้มยำกุ้ง การทรุดตัวในแนวดิ่งของธุรกิจที่อยู่อาศัย

ข่าวการลดค่าเงินบาท
อาคาร สาธรยูนีค อนุสรณ์วิกฤติต้มยำกุ้ง
อาคาร สาธรยูนีค อนุสรณ์วิกฤติต้มยำกุ้ง
โครงการการเคหะร่มเกล้า
โครงการการเคหะร่มเกล้า
โครงการการเคหะสมุทรสาคร
โครงการเมืองระยองเมืองน่าอยู่
โครงการแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค
×ยุคที่ 8

ยุคเอื้ออาทร บ้านเพื่อความเท่าเทียมของคนทุกระดับ

แบบบ้านเอื้ออาทร
แบบบ้านเอื้ออาทร
โครงการบ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์
โครงการบ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์
โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต
โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต
โครงการคอนโดเอื้ออาทรหนองหอย เชียงใหม่
โครงการคอนโดเอื้ออาทรหนองหอย เชียงใหม่
×ยุคที่ 9

ยุคเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

โครงการสวางคนิเวศน์
โครงการ Wellness city
โครงการวิสซ์ดอม 101 (Whizdom 101)
โครงการวิสซ์ดอม 101 (Whizdom 101)
โครงการคอนโด คีน ศรีราชา
โครงการคอนโด คีน ศรีราชา
โครงการแฟลตดินแดง G
โครงการแฟลตดินแดง G
โครงการวิลล่า มีสุข เรสซิเดนท์เซส เชียงใหม่
โครงการวิลล่า มีสุข เรสซิเดนท์เซส เชียงใหม่
โครงการศุภาลัย เบลล่า อุบลราชธานี
โครงการศุภาลัย เบลล่า อุบลราชธานี
×