ดาวน์โหลด

คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาต่างๆได้
ด้วยการคลิ๊กขวาแล้วเลือก save link as ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์

วีดิทัศน์

บทนำ วิวัฒนาการการพัฒนาที่อยู่อาศัยในสังคมไทย

ยุคที่ 1 ยุคอาคารสงเคราะห์เมื่อแรกสร้าง และแรกเริ่มวางผังเมือง

ยุคที่ 2 ยุคของอาคารสงเคราะห์
 

ยุคที่ 3 ยุคเอกชนตอกหมุดหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ยุคที่ 4 ยุคการเคหะแห่งชาติ เพื่อวาระแห่งชาติด้านที่อยู่อาศัย

ยุคที่ 5 ยุคบ้านเพื่อการพึ่งพาตนเอง

ยุคที่ 6 ยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ การลงทุนเฟื่องฟู อสังหาฯ เติบโต

ยุคที่ 7 ยุคต้มยำกุ้ง การทรุดตัวในแนวดิ่งของธุรกิจที่อยู่อาศัย

ยุคที่ 8 ยุคเอื้ออาทร บ้านเพื่อความเท่าเทียมของคนทุกระดับ

ยุคที่ 9 ยุคเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

บทสรุป แนวความคิดด้านที่อยู่อาศัยในอนาคต

วีดิทัศน์ รวมเนื้อหาทั้งหมด
 

แบบจำลองสามมิติ

โครงการหมู่บ้านพิบูลวัฒนา

อาคารโครงการแฟลตดินแดง

ห้องพักแฟลตดินแดง

โครงการหมู่บ้านมิตรภาพ

อาคารโครงการแฟลตบ่อนไก่

ห้องพักแฟลตการเคหะบ่อนไก่

โครงการ Site and Service

อาคารโครงการครู-เมืองทอง

อาคารโครงการแฟลตปลาทอง

ห้องพักแฟลตปลาทอง

โครงการบ้านเอื้ออาทร(เดี่ยว)

โครงการบ้านเอื้ออาทร(แฝด)

อาคารโครงการสวางคนิเวศ

อาคารโครงการสวางคนิเวศ

ห้องพักโครงการสวางคนิเวศ

เอกสาร

รายงานการวิจัย

ดาวน์โหลด

สมุดภาพ

ดาวน์โหลด