ยุคที่ 6 ยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ การลงทุนเฟื่องฟู อสังหาฯ เติบโต

อาคารโครงการแฟลตปลาทอง

ห้องพักแฟลตปลาทองอ่านรายละเอียดของโครงการนี้