ยุคที่ 6 ยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ การลงทุนเฟื่องฟู อสังหาฯ เติบโต

อาคารโครงการครู-เมืองทองอ่านรายละเอียดของโครงการนี้