ยุคที่ 3 ยุคเอกชนตอกหมุดหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

โครงการหมู่บ้านมิตรภาพอ่านรายละเอียดของโครงการนี้